4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 Nci Maddesinin (3) Numaralı Fıkrası Hakkında Karar