4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I), (Iı) Ve (Iıı) Sayılı Listelerde Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarları İle Oranlarının Belirlenmesi Ve Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar