4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun Geçici 2 Nci Maddesine İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar