3212 Sayılı Kanun Kapsamında 2018 Yılında Anlaşma Akdedilmeksizin Verilebilecek Mal Veya Hizmetlerin Parasal Limiti İle Cinsinin Belirlenmesi Hakkında Karar