2018 Yılı Yatırım Programında 2017E010130 Proje Numarasıyla Yer Alan “Diyarbakır-Mazıdağı (Mardin) İltisak Hattı Projesi” Kapsamında Mardin Ve Diyarbakır İlleri Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar