2017 Yılı Yatırım Programında Yer Alan Başpınar-Gaziantep-Mustafayavuz İstasyonları Arasının Yeniden İnşa Edilmesi Altyapı Ve Üstyapı Yapım İşleri (Gaziray) Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar