193 Sayılı Kanunun 9 Uncu Maddesinin Birinci Fıkrasının (9) Numaralı Bendi Kapsamında Esnaf Muafiyetinden Faydalananlara İhtiyaç Fazlası Elektrik Bedeli Olarak Yapılan Ödemeler Üzerinden Yapılacak Gelir?Vergisi Tevkifatı Oranının Belirlenmesi, Bazı Malların Katma Değer?Vergisi Oranının Yeniden Tespit Edilmesi Ve 7103 Sayılı Kanunun Geçici 1 İnci Maddesi Kapsamında İlgili Mevzuat Gereğince Kayıt Ve Tescili Silinerek, Doğrudan Veya İhracatçılar Vasıtasıyla İhraç Edilen Ya Da Bir Daha Kullanılmamak Üzere Hurdaya Çıkartılan Her Bir Cins Araç İçin?Aynı Cins Yeni Bir Aracın İlk İktisabında Tahakkuk Eden Özel Tüketim Vergisinin Terkin Edilecek Kısmının Belirlenmesi Hakkında Karar