193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 82 Nci Maddesinin Birinci Fıkrasında Belirtilen Sürenin Uzatılması İle Bazı Mallara Uygulanacak Tütün Fonu Tutarları, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Oranları Ve Özel Tüketim Vergisi Oran Ve Tutarlarının Tespit Edilmesi Hakkında Karar