193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 Nci Maddesi İle 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 İnci Ve 30 Uncu Maddelerinde Yer Alan Bazı Tevkifat Nispetleri Hakkındaki 22/7/2006 Tarihli Ve 2006/10731 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik?Yapılmasına İlişkin Karar