17/4/2006 Tarihli Ve 2006/10344 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı İle Yürürlüğe Konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam Ve Tazminatlara İlişkin Karar Ve Eki Cetvellerin Uygulanmasına 2018 Yılında Da Devam Olunması Hakkında Karar