154 Kv Bigadiç Tm-Balıkesir 2 Tm E.İ. Hattı (Saplama) Tcddy Mahmudiye Tm Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar